Jdi na obsah Jdi na menu
 


Repertoár

Náš sbor zpívá duchovní písně,které vznikaly v 16. století až po současné autory. Zpíváme česky, latinsky, staroslověnsky, mše, žalmy, chorály, písně z Taizé, klasické i rytmické.

 

Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba                                                         Česká mše vánoční - Vojtěch Javora                                                       Vánoční Aleluja - Jan Novák                                                                         Pastýřská mše - František Kolařík                                                               Česká mše, opus 74 - Vojtěch Říhovský

Velehradské ordinárium - František Macek                                     Ordinárium - Zdeněk Pololáník

Anděle Boží - Jiří Pavlica 1998; Ave Maria - Jacob Arcadelt (1505?-1568); Ave verum - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); Chvalte radostně Krále - Jeremiah Clarke (1674-1707); Kdo Boha má za pevný hrad - Jan Eduard Novák 2011; Laudate Dominum - Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743); Laudate Dominum - Petr Zavičák; O Crux ave - Rihards Dubra 1995; Panis Angelicus - Cézar Franck (1822-1890); Regina coeli - František Xaver Brixi (1732-1771); Soudce všeho světa, Bože - Dietrich Buxtehude (1637-1707); Těbě pojem - Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij (1751-1825)

Vodo života (žalm 42)                                                                                 Oslavujte Pána (žalm 105)                                                                           Syrský hymnus - Jacek Galuszka

písně z Taizé:   Náš Bůh je láska; Jezu, Jezu; Laudate omnes gentes;                                  Ó, Bože, Světlo naše

písně rytmické: Chvála ať zní; Nová lurdská píseň; Kam, Pane, půjdem   

 

překlad písní zhotovil pan Albert A. Černý

 

Gabriel's oboe - Angele Dei qui custos es mei,me tibi comissum, pietate superna illumina, rege et guberna. Amen.

Gabrielova poslušnost - Anděle Boží, který jsi mým ochráncem,zbožně se svěřuji nejvyššímu světlu, královskému a vládnoucímu. Amen.

 

/Regina coeli laetare, aleluja./ Quia quem meruisti portare, aleluja./ Resurexit sicut dixit, aleluja./ Ora pro nobis Deum, aleluja./

/Královno nebes, raduj se, aleluja./ Neboť ti, kdož jsou čistí, vcházejí, aleluja./ A vstanou z mrtvých, jak bylo slíbeno, aleluja./ Pros za nás Boha, aleluja./

 

/Anima Christi, sanctifica me./ Corpus Christi, salva me./ Sanguis Christi, inebria me./ Aqua lateris Christi, lava me./                                                /Passios Christi, conforta me./ O bone Jesu, exaudi me./ Intra vulnera tua absconde me./ Ne permittas a te me separari./ Ab hoste maligno defende me./ In hora mortis meae voca me./ Et iube me venire ad te,/ ut cum sanctis tuis laudem te/ per infinita saecula saeculorum. Amen./

/Duše Kristova posvěť mě./ Tělo Kristovo zachraň mě./ Krvi Kristova, opoj mě./ Vodo z boku Kristova obmyj mě./                                                             /Utrpení Kristovo posilni mě./ Dobrý Ježíši vyslyš mě./ Ve svých ranách ukryj mě./ Nedopusť, abych se odloučil od tebe./ Před zlým nepřítelem ochraň mě./ V hodině mé smrti zavolej mě./ A dej, ať příjdu k tobě,/ abych tě s tvými svatými chválil/ na věky věků. Amen./

 

/Cum decore, cum amore, cum splendore,/cum ardore, cum vigore, cum calore,/voce cantate melodica./Gaudiami rifica magnificate in musica.

/Zpívej s ušlechtilostí, láskou, krásně,/se zanícením, živě, nadšeně/a melodickým hlasem./Raduj se z velkoleposti hudby./

 

/Ave verum corpus,/natum de Maria Virginie./Vere passum immolatum/in cruce pro homine./Cuius latus perforatum/unde fluxit et sanguine./Esto nobis praegustatum/in mortis examine./

/Buď pozdraveno skutečné tělo/zrozené z Marie Panny./V pravdě rozpínáš se na kříži/v oběti za lidi./Tvůj bok je proboden,/vyšla voda a krev./Jest nám nad jiné toužit/v hodině naší smrti po tobě./

 

/Crucem sanctam subiit,/qui infernum confregit:/Accinctus est potentia,/surrexit die tertia./Alleluia./

/Nesl svatý kříž,/jímž peklo zlomil,/spoutána tak pekla moc,/vzkříšen byl třetího dne./Alleluja./

 

/O Crux ave,/spes unica,/hoc passionis tempore./Auge piis justitiam/reisque dona veniam./

/Kříži svatý/naše naděje/vášeň./Boží spravedlnost/dáváš hříšníkům./